BİLİMSEL KOMİTE

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı
 
TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği
Başkan Enver Atalar
Gelecek Başkan Eralp Tutar
Başkan Yardımcısı Nezihi Barış
Genel Sekreter Ilgın Karaca
Sayman     Cem Barçın
Üye  Can Yücel Karabay
Üye Mehmet Ertürk
Üye Ersan Tatlı
Üye Teoman Kılıç