BİLİMSEL PROGRAM

 • » 16 Kasım 2017, Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...

  10:00 - 11:15 VARİSİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ KURSU 1
  Oturum Başkanları:
  Mehmet Ertürk, Mustafa Tarık Ağaç
    Khusrow Niazi
  11:15 - 11:30
  Kahve Arası
  11:30 - 12:30 VARİSİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ KURSU 2
  Oturum Başkanları:
  Mehmet Ertürk, Mustafa Tarık Ağaç
    Khusrow Niazi
  13.30 - 13:45 AÇILIŞ
  Mustafa Kemal Erol, Cevdet Erdöl
    YENİ PERİFERİK GİRİŞİMLER KILAVUZUNDA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER
  Ramazan Akdemir
  14:00 - 15:00 PERİFER ARTER HASTALIKLARI ÖDÜLLÜ VAKA SUNUMLARI
  Oturum Başkanları:
  Ilgın Karaca, Engin Bozkurt
    Panelistler: Mehmet Mustafa Can, Selçuk Pala, Nihat Kalay, Ertan Vuruşkan, Hakkı Şimşek
  14:00 - 14:05
  SB-001
  Percutaneous Closure of a Ruptured Sinus of Valsalva
  Mustafa Kürşat Tigen, Selçuk Pala, Altuğ Çinçin, Sena Sert
  14:05 - 14:12 Tartışma
  14:12 - 14:17 SB-002
  Transkateter aortik valf replasmanı yapılan hastalarda eş zamanlı koroner ve periferik arteryel girişim
  Mehmet Mustafa Can, Erdal Belen, Gündüz Durmuş, Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mustafa Sarı, Halil İbrahim Biter, Mehmet Fatih Yılmaz
  14:17 - 14:24 Tartışma
  14:24 - 14:29 SB-003
  Treatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach
  Ertan Vuruşkan, Fatma Yılmaz Coşkun, Gökhan Altunbaş, Murat Sucu
  14:29 - 14:36
  Tartışma
  14:36 - 14:41 SB-004
  Perkütan Tedavi Edilmiş Tıkayıcı Aortoiliak Hastalık
  Uygar Çağdaş Yüksel, Erkan Yıldırım, Murat Çelik, Gökhan Erol, Cem Barçın
  14:41 - 14:48 Tartışma
  14:48 - 14:53 SB-005
  Trakea-İnomiate Arter Fistülüne Bağlı Masif Kanamanın Retrograd Karotid Arter Ponksiyonu ile Perkutan Yolla Tedavisi
  Harun Kilic, Ersan Tatlı, Ramazan Akdemir
  14:53 - 15:00
  Tartışma
  15:00 - 16:00 VAKA SUNUMLARI
  Oturum Başkanları:
  Şakir Arslan, Mustafa Tuncer
    Panelistler: Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Telat Keleş, Faruk Ertaş, Halit Acet, Yılmaz Güneş
  15:00 - 15:05 SB-006
  SFA total oklüzyonuna transpopliteal yoldan R-CART tekniği ile başarılı yaklaşım
  Ersan Tatlı
  15:05 - 15:12 Tartışma
  15:12 - 15:17 SB-007
  Sol subklavian arter darlığına perkütan girişim sonrası gelişen perforasyonun başarılı yönetimi
  Faruk Ertaş, Halit Acet, Hasan Kaya
  15:17 - 15:24 Tartışma
  15:24 - 15:29 SB-008
  Kross femoral by pass greftine başarılı perikutan grişim
  Khagani Isgandarov, Elnur Alizade, Uğur Arslantaş, Münevver Sarı, Selçuk Pala
  15:29 - 15:36 Tartışma
  15:36 - 15:41 SB-009
  Uzun segment Total SFA lezyonunda adım adım reentry ile başarılı revaskülarizasyon
  Fehmi Kaçmaz, Serdar Keçeoğlu
  15:41 - 15:48 Tartışma
  15:48 - 15:53 SB-010
  Iyatrojenik hepatik arter psödoanevrizması rüptürü ve başarılı perkütan tedavisi
  Ersan Tatlı
  15:53 - 16:00 Tartışma
  16:00 - 16:30
  Kahve Arası
  17:30 - 18:30 VAKA SUNUMLARI
  Oturum Başkanları:
  Ramazan Akdemir, Mustafa Akın
    Panelistler: Tahir Durmaz, Şevket Görgülü, Ersan Tatlı, Mustafa Topuz, Şaban Keleşoğlu, Ziya Şimşek
  17:30 - 17:35 SB-011
  Leriche Sendromunun CERAB tekniği ile endovasküler tedavisi
  Muhammed Necati Murat Aksoy, Ersan Tatlı, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
  17:35 - 17:42 Tartışma
  17:42 - 17:47 SB-012
  Dirençli iliofemoral derin ven trombozunda alışılmadık endovasküler tedavi yaklaşımı
  Mehmet Mustafa Can, Erdal Belen, Gündüz Durmuş, Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mustafa Sarı, Halil İbrahim Biter
  17:47 - 17:54 Tartışma
  17:54 - 17:59 SB-013
  Akut Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı İnmenin Başarılı Endovasküler Tedavisi
  Şakir Arslan, Eli̇f Sari̇önder Gencer, Erkan Köklü
  17:59 - 18:06 Tartışma
  18:06 - 18:11 SB-014
  İlio-pedal okluzyonlu ciddi bacak iskemisi olan bir hastada instent CTO ponksiyonu kullanımı
  Ömer Göktekin, Ahmed Shaker
  18:11 - 18:18 Tartışma
  18:18 - 18:23 SB-015
  Endovasküler Aort Anevrizma onarımı esnasında oluşan Renal arterdeki total oklüzyonun tedavisi
  Nihat Kalay, Tugrul İnanç, Murat Çetin
  18:23 - 18:30 Tartışma
  18:30 - 19:30 AKUT İNMEDE GİRİŞİMSEL KARDİYOLOGLARIN DENEYİMLERİ
  Oturum Başkanları:
  Mustafa Kemal Erol, Özcan Özdemir
    1-Bezmialem-Memorial Deneyimi: Ömer Göktekin
  2-Antalya SBÜ Deneyimi: Şakir Arslan
  3-Sakarya Deneyimi: Harun Kılıç
  4-Haseki 29 Mayıs SBÜ Deneyimi: Mehmet Mustafa Can • » 17 Kasım 2017, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:30 - 10:00 AKUT İNMEDE GİRİŞİMSEL TEDAVİ (KURS)
  Kurs Eğitmenleri:
  Özcan Özdemir, Şakir Arslan
    Olgu örnekleri üzerinden akut iskemik inmede endovasküler tedavi
    Hasta seçimi ve Kardiyolog-Nörolog işbirliğinin önemi
    Embolektomi ve trombüs aspirasyon teknikleri
    Prosedür ile ilişkili komplikasyonların en aza indirilmesi için alınacak önlemler ve komplikasyonların yönetimi
  10:30 - 12:30 HER YÖNÜYLE DİZALTI GİRİŞİMLER
    DİZ ALTI CTO VAKASI (CANLI YAYIN)
  Oturum Başkanları:
  Ömer Göktekin, Nihat Kalay, Ertuğrul Ercan
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: LAB1 Ertan Vuruşkan, Uğur Arslantaş,
  LAB 2 Müslüm Şahin, Münevver Sarı, Elnur Alizade
    Panelistler: Bülent Altunkeser, Ersan Tatlı, Altuğ Çinçin, Fehmi Kaçmaz, Osman Kayapınar
    Sunucular: Murat Sünbül, Emre Gürel
  12:30 - 13:45
  Öğle Yemeği
  13:45 - 15:00 OLGULARLA EVAR - TEVAR KURSU
  Kurs Eğitmenleri:
  Aydın Yıldırım, Bilal Boztosun
    Öğrenim Hedefleri:

  1. Aort Anevrizmalarında Görüntüleme
  2. Mevcut EVAR Teknikleri ve Zorlukları
  3. Mevcut Greft Malzemeleri ve Farklı Özellikleri
  4. Komplikasyonlar ve Yönetimi
  15:00 - 15:30
  Kahve Arası
  15:30 - 16:30 CANLI YAYIN / EVAR - TEVAR
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: Bilal Boztosun, Mustafa Sağlam, Selçuk Pala, Faruk Ertaş
    Panelistler: Akın İzgi, Levent Korkmaz, Can Yücel Karabay, Ertan Vuruşkan, Ahmet Arif Yalçın, Ömer Çelik
  16:30 - 18:00 OTURUM: KAROTİS GİRİŞİMLERİ KURSU
  Kurs Eğitmenleri:
  Ömer Göktekin, Ramazan Akdemir
    1. Karotis ve Beyin Anjiyografisi
  2. Endikasyon ve Hasta Seçimi
  3. Karotis Stentlemede Distal Koruma
  4. İşlem Sonrası Nörolojik Değerlendirme
  5. Uzun Dönem Sonuçlar


 • » 18 Kasım 2017, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...

  08:30 - 09:30 VENÖZ GİRİŞİMLER KURSU
  Kurs Eğitmenleri:
  Levent Oğuzkurt, Mehmet Mustafa Can
    1- Venöz Sistem Anatomisi, Hastalıkları, Semptom ve Bulgular
  2- Venöz Sistemde Görüntüleme
  3- Alt extremite Venöz Girişimleri
  4- Perkütan Fistül ve Fistül Girişimleri
  5- Juguler, Subklaviyen ve Vena Cava Superior Girişimleri
  09:30 - 11:00 CANLI YAYIN - İLYAK-FEMORAL
  Oturum Başkanları:
  Mustafa Kürşat, Atilla İyisoy
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: Ömer Göktekin, Murat Aksoy, Nihat Kalay, Mustafa Tarık Ağaç
    Panelistler: Nazif Aygün, Harun Kılıç, İsa Öner Yüksel, Serdar Sevimli, Mustafa Gökhan Vural, Burak Teğmen, Alper Özkan
  11:00 - 11:30
  Kahve Arası
  11:30 - 13:00 CANLI YAYIN - SFA, POPLİTEAL
  Oturum Başkanları:
  Şevket Görgülü, Ersan Tatlı
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: Ramazan Akdemir, Mehmet Mustafa Can, Gökhan Alıcı, Faruk Ertaş
    Panelistler: Tahir Durmaz, Erdal Aktürk, Ramazan Kargın, Ulaş Bildirici, Lütfi Öcal
  13:00 - 14:00
  Öğle Yemeği
  14:00 - 15:00 CANLI YAYIN - KAROTİS
  Oturum Başkanları:
  Telat Keleş, Sami Özgül
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: Şakir Arslan, Erdal Belen, Engin Bozkurt, Erkan Köklü, Elif Sariönder Gencer
    Panelistler: Bilgehan Atılgan Acar, Hakan Güllü, Muhammet Hakan Taş, Yunus Emiroğlu, İbrahim Halil Kurt, Emre Çağlar Çağlıyan
  15:00 - 15:30
  Kahve Arası
  15:30 - 17:00 CANLI YAYIN - VARIS
  Oturum Başkanları:
  Oğuz Yavuzgil, Mustafa Kürşat
    İşlem Merkezi: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası
    Operatörler: Khusrow Niazi, Semi Öztürk
    Panelistler: Asım Esenkaya, İsmail Doğu Kılıç
  17:30 - 18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
    Oturum Başkanı: Ömer Göktekin
    Konuşmacı: Ramazan Akdemir