BİLİMSEL KOMİTE

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Mahmut Şahin, FESC, FACC
Gelecek Başkan Mustafa Kemal Erol
Başkan Yardımcısı Adnan Abacı
Genel Sekreter Engin Bozkurt
Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Aydoğdu
Sayman Necla Özer
Üye Ömer Göktekin
Üye Meral Kayıkçıoğlu
Üye Mehmet Birhan Yılmaz
 
TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Bilimsel Komite
Başkan Ramazan Akdemir
Gelecek Başkan Enver Atalar
Başkan Yardımcısı Oğuz Yavuzgil
Genel Sekreter Telat Keleş
Sayman     Atilla İyisoy
Üye  Alp Burak Çatakoğlu
Üye Şakir Arslan
Üye Ahmet Yıldız
Üye Mustafa Kürşat Tigen