DAVET MEKTUBU

Değerli Meslekdaşlarımız,

TKD İstanbul Perifer Kursu’na Organizasyon Komitesi ve Bilimsel Danışma Kurulu adına, sizleri 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağımız toplantımıza davet etmekten büyük onur duymaktayım.

Her yıl hem yurt içi hem de yurt dışından girişimsel kardiyoloji alanında önemli çalışmaları ve uygulamaları olan bilim adamları ve operatörler bu toplantı için bir araya gelmektedirler. Önemli konuşmacıları ve genç arkadaşlarımızı bir araya getiren bu toplantının amacı sadece bilgi paylaşımı değil aynı zamanda tecrübe aktarımı ve genç arkadaşlarımızın ufkunu açan bir kurs olmasını temenni ediyoruz.

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği olarak her birimiz, sizleri İstanbul Perifer Kursu için İstanbul’da görmeyi ümit ediyoruz.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Mahmut Şahin
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ramazan Akdemir 
Türk Kardiyoloji Derneği
Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı